Tento akt proběhl v Palmenhaus, bývalém habsburském loveckém salónu, který zaplnily osobnosti politického a veřejného života jak z Jihočeského kraje, tak Rakouska. Kromě proslovů, vzpomínek pamětníků, představení úspěšných společných projektů či hudebních vstupů, bylo hlavním bodem předání vyznamenání za výjimečné zásluhy o přeshraniční spolupráci vybraným osobám.

Toto vyznamenání obdrželi i manželé Milan a Pavla Škochovi z Kovářova za svou dlouholetou činnost v oblasti rozvoje folklorních tradic.

„Velice nás toto ocenění těší a jsme rádi, že lidová kultura má své významné místo i v rámci mezinárodní spolupráce,“ manželé Milan a Pavla Škochovi.