Hlavním přednášejícím byl kpt. Ing. Martin Kovářik, vedoucí prevence ÚO HZS Písek. Přítomné seznámil s legislativou, požární bezpečností staveb i možnými závadami a chybami v oblasti prevence. Naši hasiči pak zajistili praktickou ukázku prostředků používaných k evakuaci a přiblížili, co je prioritou v prvních chvílích po vzniku mimořádné události.

O akci byl zájem mezi vedením a personálem sociálních zařízení z Písku, ale i širokého okolí.

Lukáš Nebes, velitel JSDH města Písek