Od loňského jara, zaměstnává jednotku sboru dobrovolných hasičů města Písek pandemie Covidu prakticky nepřetržitě. Na jaře roku 2020 se podílela každodenně na preventivní dezinfekci městského mobiliáře (hřiště, zastávky MHD, kontejneřiště). To vše na pokyn Krizového štábu města, které je zřizovatelem jednotky. Od jara do současnosti, se také, společně s Hasičským záchranným sborem, podílíme na distribuci dezinfekčních prostředků. 
V říjnu loňského roku pak jednotka, na pokyn Krizového štábu Jihočeského kraje, provedla výstavbu zázemí pro odběrové centrum Nemocnice Písek. Jednotka má na starost jeho zprovoznění, údržbu, dezinfekci a následně uzavření, a to každý odběrový den.
Právě na odběrové centrum vyjela jednotka začátkem května již víc než 333 krát. Bylo tak překonáno pověstné číslo z hasičské říkanky o stříbrných stříkačkách. 333 výjezdů v minulosti jednotka nasbírala zhruba za tři průměrné roky zásahové činnosti. Pro městskou jednotku je to tak její největší nasazení od vzniku v roce 1996.

Dlouhotrvajících událostí si jednotka připsala v průběhu let několik, zejména povodně v letech 1997 na Moravě, 2002 na Písecku, 2010 na Liberecku a 2013 opět na Písecku, zejména v obci Putim. Kromě toho lze do delších událostí počítat orkány a vichřice, které se vyskytují s určitou pravidelností. Zásah spojený s pandemií je pro jednotku za její historii novinkou. Díky prozíravosti experta, na slovo vzatého, Ing. Aleše Kudláka PhD., tajemníka Bezpečnostní rady města Písek a učitele Krizového řízení na několika vysokých školách v jedné osobě, byla jednotka i na tuto činnost předem vybavena. 
Kromě činnosti kolem pandemie prochází jednotka pravidelným výcvikem, její členové v současné době pomáhají i na zdejším Očkovacím centru a zasahuje u dalších mimořádných událostí. 
Operační středisko HZS Jihočeského kraje, povolalo jednotku v prvním pololetí k dalším událostem prozatím 15krát, zřizovatel jednotky pětkrát. Město, jako zřizovatel jednotky, povolává své hasiče k plánovaným zásahům na svém majetku, jako například k úklidu ledolamů Kamenného mostu. Případně si jednotku může povolat městská policie a rámci spolupráce složek města. 

Lukáš Nebes, velitel JSDH města Písek