Naše cesta vedla kolem dopravního hřiště na starém sídlišti. Přes plot jsme uviděli na dopravním hřišti usmrceného ježka a vedle něj ležel klacek. V té chvíli nás napadalo mnoho variant na téma: Co se mu stalo? Nechtěli jsme ani pomyslet na variantu, že ho někdo "umlátil" či schválně přejel kolem.

Ježek je ostnatý savec a v České republice se ve volné přírodě vyskytuje ježek západní a ježek východní. Ježci jsou chránění ze zákona, ale také je chrání Bernská úmluva o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť.