Jaké však bylo jejich zklamání, na místo toho skončili v zajateckých táborech. Dimitrij se dostal spolu s dalšími šestnácti tisíci zajatci do Starobylského kláštera. Považovali jej za diverzanta. Dne 07. ledna 1942 byl odsouzen ke třem letem nucených prací za polárním kruhem, což představovalo vysilující práci, nedostatečnou stravu a chatrné oblečení v kruté zimě. Zima a chlad, polární noc a silné mrazy likvidovaly tisíce chlapců, kteří chtěli bojovat a na místo toho skončili v zajateckých táborech za to, že ilegálně překročili hranici Sovětského svazu. Nakonec jim život zachránil vstup do čs. vojenské jednotky, která se formovala v Buzuluku pod vedením pplk. Ludvíka Svobody.
Svoji bojovou cestu Dimitrij Dráb zahájil v Buzuluku, kde absolvoval poddůstojnickou školu a stal se z něho dělostřelec. Účastnil se bojů o Kyjev, Bílou Cerkev, Zaškov, kde byl dvakráte těžce raněn. Na vlastní žádost se ještě před doléčením vrátil k bojové jednotce. Zúčastnil se bojů o Duklu a spolu s dalšími spolubojovníky po 6. říjnu 1944 vstoupil na Československé území. Dimitrijova bojová cesta pokračovala osvobozovacími boji o Prešov, Liptovský Mikuláš, Žilinu, dále na Moravu. Svoji bojovou cestu zakončil v obci Hrušky na Vsetínsku.
Za statečnost a odvahu v boji byl Dimitrij Dráb vyznamenám Čs. válečným křížem 1939, Polským válečným křížem, medailí za chrabrost a dalšími čs. a zahraničními vyznamenáními. Po válce Dimitrij Dráb zůstal v armádě, kde prošel řadou velitelských funkcí od útvarů až po stupeň velitelství armády a dosáhl hodnosti plukovníka. Po válce se také zapojil do činnosti tehdejší organizace Svazu protifašistických bojovníků, později Českého svazu bojovníků za svobodu. Pracoval v základní organizaci v Písku, byl členem Okresního výboru SPB, následně ČSBS, členem Oblastního výboru Československé obce legionářské v Českých Budějovicích. V těchto spolcích pracoval až do své smrti, když 13. března 2006 dotlouklo srdce statečného vojáka, válečného veterána Dimitrije Drába. Dne 13. března 2021 jsme si připomněli 15 výročí jeho úmrtí.
Dne 16. října loňského roku jsme si připomněli nedožité sté narozeniny plk. v.v Dimitrije Drába. Narodil se v obci Choričo Chust v nejvzdálenějším cípu Podkarpatské Rusi. Se sourozenci a rodiči prožíval radosti a starosti běžného života, do které zasáhla okupace Podkarpatské Rusi maďarskými vojsky.

Plukovník v.v. Dimitrij Dráb byl oblíben pro své přímé a rázné vystupování, nezapřel v sobě bývalého vojáka, důslednou obranu cti a národní hrdosti a vlastenecké postoje. Osoba bratra plukovníka je stále v paměti členů ČSBS a ČsOL. Bratře plukovníku, čest Tvé památce.

Zdeněk Říha, tajemník Jednoty ČsOL Písek
Foto: archiv paní Pálkové , dcery Dimitrije Drába