Jak známo, katedrála sv. Víta (často je uváděn zkrácený název dle původního zasvěcení) je nejvýznamnější český římskokatolický kostel a dominanta Pražského hradu. Jižní věž katedrály je s výškou 96,6 m třetí nejvyšší kotelní věží v Česku.

Jana Peroutková hovořila nejenom o časovém sledu výstavby katedrály od jejího založení v 10. století, kdy první chrám sv. Víta měl podobu rotundy a byl založen knížetem Václavem, jenž se stal svatým patronem a nebeským ochráncem národa Čechů a české země. Za vlády knížete Boleslava II. bylo založeno pražské biskupství a malý kostelík se stal biskupským chrámem a středobodem nové české církevní provincie.

Dále byli jmenováni významní stavitelé katedrály - především to byl Matyáš z Arrasu, povolaný Karlem Lucemburským z Avignonu, který zprostředkoval do Prahy vzor francouzské katedrální architektury, a dále geniální Petr Parléř, jenž dodal pražské katedrále a její sochařské výzdobě rysy umělecké výjimečnosti. Budování pražské katedrály bylo po řadu desetiletí nejvýznamnější stavbou na území státního svazku České koruny. Díky tomu, že hlavním sídlem císaře Karla IV. a římského krále Václava IV. byla Praha, tak byla práce katedrální huti svým významem prvním dílem v celé Svaté říši římské. Dekretem kardinála Miloslava Vlka ze dne 23. dubna 1997, k tisíciletému výročí smrti sv. Vojtěcha, byla katedrála zasvěcena svatým Vítovi, Václavovi a Vojtěchovi, neboť toto zasvěcení dostala už předchozí románská bazilika Spytihněva II. od biskupa Gebharta v roce 1074.

Část přednášky byla věnována Kapli svatého Václava, která je zbudována nad původním hrobem svatého Václava v podobě jakoby samostatné svatyně vložené do chrámu a svým pojetím připomíná relikviářovou skříň. Zmíněna byla i mozaika Posledního soudu na Zlaté bráně katedrály či portréty na triforiu. Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha byla slavnostně dokončena v roce 1929 k tehdy předpokládanému tisíciletému výročí úmrtí svatého Václava, zakladatele kostela.

V samém závěru hodinu a půl trvající přednášky odpověděla ještě Jana Peroutková na několik dotazů z publika. A než se návštěvníci rozešli do svých domovů, vyslechli si pozvánku na dubnovou přednášku pořádanou opět Prácheňským muzeem, která bude věnována českým korunovačním klenotům.

František Bořánek