V pondělí 5. srpna večer se farou rozezněly dětské hlasy. Večer se malí účastníci seznámili mezi sebou navzájem, proběhlo i školení o bezpečnosti a další náležitosti. Večerní modlitba se již nesla v duchu tématu.

Úterní program začal mší svatou slouženou mirovickým duchovním správcem otcem Mariuszem Klimczukem. Již při mši svaté se děti poprvé seznámily s tématem dne, které znělo Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské. Téma rozvinula krátká scénka a vybrané hry. Nechyběly ani hry na zahradě, zejména oblíbený indiánský fotbal, který uchvátil všechny věkové kategorie. Večer pak zakončilo "kino Johnystar" s pohádkou Boháč a chudák a závěrečná modlitba.

Radostnou zprávu o tom, že plačící budou potěšeni se děti dozvěděly ve středu. Při dopolední mši svaté je do tématu uvedl březnický duchovní správce, Pater Jozef Gumenický. Mši svatou následovaly svačina a venkovní hry. Opomenuty nebyly ani hry k tématu, za zmínku stojí například "rozesmívací" jóga smíchu, na kterou se dostalo ve večerních hodinách.Děti velmi potěšila odpolední tvořivá aktivita. Výroba svíček ze včelího vosku sklidila značný úspěch.

Čtvrteční blahoslavenství oslavovalo tiché a pokorné, přesto osazenstvo fary nedrželo bobříka mlčení. Téma se objevilo v kázání otce Gumenického při bohoslužbě i při odpolední stopovací hře, při které děti potkaly tichého poutníka, od něhož musely získat potřebné informace. V lesíku si pak užily běhacích i jiných her. Večerní modlitbu obohatilo slůvko otce Joža, které se opět dotklo tématu.

Pátek v sobě spojoval obě blahoslavenství o spravedlnosti. Krátká scénka o moudrém soudu spravedlivého krále Šalamouna uvedla malé účastníky do tématu. To pak rozvinula hra, při níž měli osvobodit nespravedlivě obviněné křesťany. I v pátek byla zařazena tvořivá aktivita, tentokrát v podobě vyrábění ze zažehlovacích korálků. Tematickou linii pak zakončil večerní film Legenda o sovích strážcích. Večer ozvláštnilo narozeninové překvapení, které si skupinka děvčat připravila pro svoji sestřenici. Film pak byl jejím příjemným pokračováním. Ještě příjemnější byla později noční hra. Jednotlivá zastavení trasy se věnovala probíraným blahoslavenstvím.

Sobotní program poněkud narušilo počasí. Hustý liják odsunul začátek venkovní hry o skutcích milosrdenství (tématem první poloviny dne bylo Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství) téměř o hodinu. I přesto se hra podařila. Odpoledne pak bylo věnováno

blahoslaveným čistého srdce. V rámci tematických aktivit si děti mohly vyrobit záložku s vyšitým srdcem. Později odpoledne se naštěstí vyčasilo, a tak se všichni mohli přesunout na zahradu, kde proběhla i večerní modlitba u táborového ohně.

V neděli ráno přiblížila krátká scénka ze života svatého Jana Bosca blahoslavenství o tvůrcích pokoje. Po scénce a krátké hře se osazenstvo fary přesunulo do kostela na mši svatou s farníky. Tu sloužil otec Mariusz Klimczuk. Po mši svaté následovaly již jen hry, oběd, úklid a odjezd.

Na závěr článku bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce. Nejprve otcům Mariuszovi Klimczukovi (za službu a poskytnuté zázemí) a otci Jozefovi Gumenickému (za službu), naší kuchařce Lídě, všem vedoucím, rodičům a všem, kdo se o zdar akce přičinili modlitbou či skutkem. Děkuji Vám.

Autor: Za organizátory Jarka Blažková