V Písku bývá každý rok BETLÉMSKÉ SVĚTLO rozdělováno skauty středisek Oheň života a Gáhál.

Betlémské světlo je v celé Evropě výsostně skautská akce. Skautům na něm velmi záleží a prožívají ho se vší opravdovostí. Proto je obvyklé, že Betlémské světlo rozdělují pouze samotní skauti. Nepředpokládá se, že by Betlémské světlo rozdával někdo jiný. Jen v obcích, kde skauti nejsou, bývá Betlémské světlo k dispozici v kostelích nebo křesťanských sborech.

Na Štědrý den od 10 do 12 hodin rozdělují světlo skauti a skautky střediska Gáhál v klášterním kostele Povýšení sv.Kříže na Velkém náměstí a v kostele sv. Václava na Václavském předměstí. Rozdělování světla je doprovázeno hraním a zpěvem koled a malým pohoštěním pro příchozí. Na Václavském předměstí chodí skauti navíc s Betlémským světlem po domech po celé čtvrti.

Ve stejném čase budou s Betlémským světlem skauti střediska Oheň života u kostela sv. Karla Boromejského na Hradišti, u Nového mostu před obchodním domem Racek a u železničního přechodu Na Trubách.

Skauti a skautky všech píseckých středisek se s Betlémským světlem vystřídají i před živým betlémem u děkanského kostela Na Bakalářích v neděli 22. prosince mezi 13. a 17. hodinou.

Radostné Vánoce všem přejí členové píseckých skautských středisek.

Václav Boček st.