V průběhu let se podoba výuky cizích jazyků trochu pozměnila. Anglický jazyk jsme jako povinný předmět začali vyučovat od první třídy, žáci se učí ve dvou dvacetiminutových blocích. Od třetí třídy je týdenní dotace tříhodinová. Žáci mají dále možnost vybrat si v rámci volitelných předmětů od první třídy hodinu angličtiny navíc. Nabízíme také nepovinný předmět konverzace v anglickém jazyce a kroužky angličtiny s různým zaměřením (dramatický, konverzační, pohybový …).

Třídy s rozšířenou výukou jazyků otevíráme od šestého ročníku. Přijímací zkoušky pro zájemce z pátých tříd ze všech škol se budou konat 15. května 2024, přihlášky přijímáme v kanceláři školy do 10. května.

Azor.
V útulku dlouhodobě zůstávají velká plemena. Malí psi se obvykle dlouho neohřejí

V jazykových třídách se žáci učí anglický jazyk tři hodiny týdně, navíc nabízíme hodinu konverzace. Již v šesté třídě přidáváme další cizí jazyk, němčinu, které se žáci věnují také třikrát v týdnu. Pro 6. ročníky připravujeme každý rok tradiční týdenní jazykový kurz s odpoledním sportovním programem, kde se dopoledne intenzivně učíme anglicky a německy. V letošním školním roce jsme tento týden naplánovali v rekreačním areálu Nová louka u Albrechtic nad Vltavou. Pro žáky 7. – 9. ročníků pořádáme podle aktuální situace ve světě poznávací zájezdy do německy mluvících zemí, Itálie nebo Anglie.

Jazykové vyučování probíhá samozřejmě i ve standardních třídách, kromě výuky angličtiny začínáme v sedmé třídě s dalším cizím jazykem, v současné době německým nebo španělským.

Projekty přihlášené do participativního rozpočtu.
Ferrata u Václava má fungovat do léta. Jde o nápad z participativního rozpočtu

Část výuky jazyků probíhá v učebně, do níž bylo pořízeno moderní vybavení z projektu Vybavení ZŠ E. Beneše – jazyková učebna a přírodovědné předměty. Ve třídě mohou žáci pracovat s počítačem, interaktivní tabulí, multimediálním zařízením atp. Každý žák má k dispozici náhlavní set k dokonalému poslechu vyučovaného jazyka. Počítače jsou vybaveny systémem Robotel SmartClass+, který umožňuje rozvíjet všechny čtyři klíčové jazykové kompetence: poslech, mluvení, čtení a psaní. Díky sluchátkům a mikrofonu nemusí mít žáci strach ani trému při tréninku mluveného projevu.

I když při výuce využíváme špičkovou techniku, určitě neopomíjíme v jazyce to nejdůležitější, a to dovednost komunikace. Důkazem toho jsou aktivity v hodinách, práce s autentickými materiály a vynikající výsledky našich žáků v konverzačních soutěžích. V okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce v kategorii 6. a 7. tříd obsadily naše žákyně Barbora Souhradová a Klára Hladká první a druhé místo, v kategorii 8. a 9. tříd zvítězila Jolana Kricklová, která si z krajského kola v Českých Budějovicích přivezla první místo a postoupila do celostátního kola v Praze. V konverzační soutěži v anglickém jazyce v kategorii 6. a 7. tříd získala Emma Vajshajtlová první místo a Liliana Hollá v kategorii 8. a 9. tříd rovněž zvítězila a postoupila do krajského kola, kde vybojovala šesté místo. Všem gratulujeme a pro vás ostatní máme vzkaz: Pokud se chcete učit cizí jazyky, přihlaste se k přijímacím zkouškám do jazykové třídy. Budeme se na vás těšit!

Marta Ludvíková, ZŠ E. Beneše Písek