Následky této smršti pro ně znamenaly jednadevadesát výjezdů k odstranění popadaných stromů a větví na komunikacích a z objektů či kvůli zabezpečení střešní krytiny. Co do počtu následovalo šedesát šest výjezdů s technickou pomocí a teprve na třetím místě co do množství byly požáry. Těch hasiči likvidovali třicet sedm. Dvaadvacetkrát pak vyjížděli na pomoc k dopravním nehodám a haváriím, jednou k nehodě železniční.
Při požárech vznikla v okrese od počátku roku škoda odhadem 2 319 000 korun.