Žena (38) ze Strakonicka 22. června 2005 uzavřela smlouvu o poskytnutí osobního úvěru, přičemž v žádosti uvedla nepravdivé údaje týkající se zaměstnavatele. Způsobená škoda činí 120 000 korun. Žena je komisařem v Písku stíhána pro podezření ze spáchání úvěrového podvodu.