Bezmála dvacítka policistů na několika stanovištích se v okrese zúčastnila závěrem minulého týdne celostátní dopravně – bezpečnostní akce. Kromě mnoha dalších předpisů se tentokrát hlídky zaměřily také na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. Červené terčíky dopraváků zastavily osmaosmdesát vozidel.

„Je potěšitelné, že všichni kontrolovaní řidiči použili bezpečnostní pásy a ani v jednom případě nebylo zjištěno požití alkoholu. V šesti případech ovšem překročili rychlost, jednou neodpovídal technický stav a pětkrát byli pokutováni pro nesprávný způsob jízdy,“ řekla okresní policejní mluvčí Hana Moltašová.

Z dvanácti dopravních přestupků šest vyřešili policisté pokutou na místě a vybrali 5500 korun. Čtyři řidiči zaplatí složenkami 7000 korun a dva budou pozváni ke správnímu řízení. Pro tyto dva provinilce budou tedy postihy asi nejcitelnější.