„První zařízení s ovládacím a záznamovým zařízením s možností připojení až šestnácti kamer mělo dosah na Kamenný most a nový most, nábřeží 1. máje, Čechovu a část Karlovy ulice, část třídy Národní svobody a také část Velkého náměstí, a dále Fügnerovo náměstí a Svatotrojickou ulici,“ připomenul začátky kamerového systému velitel městské policie Jan Liška.

Dnes, po deseti letech, je ve městě devět stanovišť, která zabírají ulice v různých částech města. V roce 2006 bylo v budově obvodního oddělení Policie ČR v Zeyerově ulici instalováno druhé plně funkční operační středisko městského kamerového systému. V současné době tedy mohou monitorovaná místa sledovat jak strážníci ve služebně městské policie, tak i služba na obvodním oddělení PČR.

„Nyní připravujeme další dvě místa na sídlišti Portyč. Náklady představují asi jeden milion korun. Rozšíření kamerového systému už schválilo zastupitelstvo a teď čekáme, zda nám bude přiznána dotace, o kterou jsme v rámci prevence kriminality požádali ministerstvo vnitra,“ říká Liška.

Přibude i Milevsko

Názory lidí na sledování kamerami se různí. I když někteří považují tento systém za určité omezení svobody a zásah do soukromí, převažuje kladný pohled na věc. Asi málokomu je lhostejné vandalství a trestná činnost. Kamery v Písku už častokrát pomohly k dopadení výtržníků. Zloděj nebo vandal v tom okamžiku nejspíš s hledáčkem kamery za jeho zády nepočítá.

Pořízení kamer plánuje i Milevsko. „Podali jsme žádost o dotaci na ministerstvo vnitra i kraj. Do konce dubna bychom měli znát výsledek. Kamery hodláme pořídit z toho důvodu, že se zvyšuje počet přestupků a projevů vandalismu. Umístěny budou na nejkritičtějších místech,“ řekl místostarosta Michal Polanecký, který má na starosti městskou policii.

V plánu mají Milevští také zřízení pultu centrální ochrany, na který by byly napojeny především budovy v majetku města.

„To však bude až druhá etapa po instalaci kamer. Abychom celý systém mohli realizovat, v současné době se připravuje rozšíření městské policie a zřízení druhého pracoviště v budově spořitelny na náměstí E. Beneše,“ dodal Polanecký. Koncem března prostory ve spořitelně opustí společnost Milevský kraj a kancelář Jihočeské hospodářské komory, které se přestěhují jinam. Poté bude následovat rekonstrukce budoucího nového stanoviště strážníků.